🥰 DOBRODOŠLI!

❤️ Istorija srpskog naroda

🗾 Atlasi i karte

💻 Korisni linkovi

⌨️ Korisni softver

Prema podeli kurseva na odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu:

1️⃣ PRVA GODINA ISTORIJE

✒️ Uvod u istorijske studije

🌍 Istorijska Geografija

⚔️ Istorija srpskog naroda u srednjem veku I

🏰 Opšta istorija ranog srednjeg veka

⛲️ Rimska istorija / 🛶 Rim na Balkanu

🏺 Stara Grčka / ⚱️ Stari istok

📓 Strani jezik 1

2️⃣ DRUGA GODINA ISTORIJE

⚔️ Istorija srpskog naroda u srednjem veku II

🌾 Istorija srpskog naroda (16 - 18. vek)

🏰 Opšta istorija poznog srednjeg veka

👨‍🎨 Rana Moderna Istorija

☦️ Istorija Vizantije

☦️ Vizantijska Civilizacija

📓 Strani jezik 2

📜 Latinski jezik 1

📜 Staroslovenski jezik 1

3️⃣ TREĆA GODINA ISTORIJE

🐗 Istorija srpskog naroda u 19. i početkom 20. veka

🎸 Istorija Jugoslavije

🗽 Opšta istorija 19. veka

🗼 Savremena istorija Evrope

🚀 Američki 20. vek

🌈 Istorija globalizacije

📜 Latinski jezik 2

📜 Staroslovenski jezik 2

4️⃣ ČETVRTA GODINA ISTORIJE (MODUL)
+ MASTER/DOKTORSKE STUDIJE

Centar za obrazovanje nastavnika

👩‍🎓 Psihologija za nastavnike

👨‍🎓 Osnove pedagogije sa didaktikom (ps)

👨‍🏫 Metodika nastave istorije

Ostalo

Cooming sometimes...
Ukoliko želite da doprinesete proširivanju ove biblioteke, ukoliko imate neku knjigu, skriptu, dokument za koji mislite da bi bio koristan za posetioce ovog sajta, možete ih poslati na: girasoft.gira96@gmail.com